iş sağlığı ve güvenlik etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
iş sağlığı ve güvenlik etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

18 Eylül 2015 Cuma

İş Sağlığı ve güvenliği

İş Sağlığı ve güvenliği , İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri yönetmeliği ile tanımlanmış; en son yasal düzenlemelere göre 1 işçinin dahi çalıştığı sanayiden sayılan ve sayılmayan her türlü iş yerine; iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı sağlayan kuruluşlardır. İş Sağlığı ve güvenliği yeni yasal düzenlemelerde de  Bakanlıkça yetkilendirilmiş, verdiği hizmetler karşılığında fatura kesebilen ticari kuruluşlardır” şeklinde yer almış, İş Sağlığı ve güvenliği ayrıca yetki ve sorumlulukları detaylandırılmış ve çalışma esasları belirlenmiştir. 

28 Temmuz 2015 Salı

Bilge iş güvenliği uzmanı

İş güvenliği uzmanı, işyerinde yapılan çalışmaları, yapılacak değişikliklerle ilgili planlama ve organizasyon yapan iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim almış, gerekli sınavlardan geçen ve iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için görev almış mühendis, mimar ya da teknik elemandır.

İş sağlığı ve güvenliği

İş sağlığı ve güvenliği ne önem verilmesinin nedeni; yaş, cinsiyet, ırk ve meslek farkı gözetilmeksizin herkesin yaşama hakkının en yüksek düzeyde garanti altına alınması ve iş sağlığı ve güvenliğinin amacı en iyi koşulları hedefleyerek iş yerlerinin mevcut durumunun sürekli iyileştirilmesini sağlamaktır.

21 Temmuz 2015 Salı

Bilge iş sağlığı ve güvenliği

İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacı ile güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken tedbirlerdir ve iş sağlığı ve güvenliği olgusu, Avrupa Birliği içerisinde de, 1980’li yıllardan itibaren ele alınmaya başlanmıştır.

11 Temmuz 2015 Cumartesi

Bilge iş sağlığı ve güvenliği

İş sağlığı ve güvenliği yalnızca yapılan çalışmalara değil çalışanlarında elindedir her birey çalıştığı ortamda tehlikeye uğratabilecek olumsuz tehlikeleri ortadan kaldırmalıdır . iş sağlığı ve güvenliği açısından firmalar bu konudaki her türlü çalışmadan kaçınmamalı ve özen göstermelidir .

10 Temmuz 2015 Cuma

Bilge İş Güvenliği, İş Sağlığı ve güvenliği

Ülkemizde iş güvenliği konusunda çıkan kayıpları önlemek için bazı tedbirler alınmaktadır .Eğer tehlike kaynaklarını ortaya çıkarıp bunu en aza indirebilirsek olabilecek kazaları azaltabiliriz. iş sağlığı ve güvenliği birkaç amacından bahsedebiliriz. Çalışanların korunması işletmenin korunması ve üretimin korunmasıdır. 

7 Temmuz 2015 Salı

iş sağlığı ve güvenliği

Aniden olabilecek iş kazalarına karşı önlem almak ve bu konuda çalışmalar yapmak oluşabilecek olan kayıpları ve güvensizlikleri ortadan kaldırarak daha rahat konforlu bir iş sunar. Bu sayede iş sağlığı ve güvenliği korunmuş olur . 

6 Temmuz 2015 Pazartesi

Bilge İş Güvenliği, OSGB Hizmetleri

İş sağlığı ve güvenliği en önemli konular arasında yer almaktadır .iş kazaları daha çok işçilerin eğitimsiz olmalarından ve dikkatli çalışmamalarından kaynaklanmaktadır.  İşverenlerin iş sağlığı ve güvenlik önlemlerini almaları gerekmektedir. 

3 Temmuz 2015 Cuma

iş sağlığı ve güvenliği

iş yerinde üretim güvenliğinin sağlanması beraberinde verimin artmasınıda sağlar . Hızlı sanayileşme ve teknolojik gelişmeler ile iş yerlerinde çalışan bireylerin güvenliği ile ilgili sorunlar çıkmıstır. Bu sebeple olası faciaları önlemek için iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almanızı öneririz. İş sağlığı ve güvenliği için Bilge iş gvenliğiniz tercih ediniz.

19 Mayıs 2015 Salı

Bilge İş Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği

Bilge İş Güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim görmüş mühendisler sayesinde işyerindeki tüm ekipmanların incelemesini yaparak doğabilecek iş kazalarının önüne geçerek çalışma devamlılığını güvenlik doğrultusunda devam ettirmektedir.

13 Nisan 2015 Pazartesi

1 Nisan 2015 Çarşamba

Bilge iş sağlığı ve güvenliği

Bilge İş Güvenliği olarak yüzlerce kurumun iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kusursuzca inceleyip kurumları bilinçlendirerek rapaorlar halinde sunmaktayız. Sizde iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri için bizi seçiniz.

5 Şubat 2015 Perşembe

Bilge iş sağlığı ve güvenliği

İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemek amacıyla yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasında işverenin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yükümlülükleri web sayfamızdan öğrenebilirsiniz.