bilge teknik kontrol ve iş güvenliği etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
bilge teknik kontrol ve iş güvenliği etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

26 Ağustos 2015 Çarşamba

Teknik kontrol

Teknik kontrol işverenler, iş yerlerinde en az 50 işçi çalıştırılan, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek  üzere  işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurulur. Teknik kontrol işyeri sağlık ve güvenlik birimi; Teknik kontrol en az bir işyeri hekimi ile sanayiden sayılan işlerin yapıldığı  işyerlerinde en az bir iş güvenliği uzmanından ve yapılacak çalışmalara yardımcı olmak için gerektiğinde diğer personelden oluşur. Teknik kontrol bu yükümlülük, Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmetin tamamı veya bir kısmı alınarak da yerine getirilebilir. 

13 Ağustos 2015 Perşembe

İş yeri hekimi

Az tehlikeli sınıfta yer alan 2000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her  2000 çalışan için iş yeri hekimi tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. İş yeri hekimi çalışan sayısının 2000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda teknik kontrol ve ölçümler geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak iş yeri hekimi birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir. 

8 Nisan 2015 Çarşamba

Bilge İş Güvenliği, OSGB Hizmetleri

İş yerlerinde çalışma verimliliği ve üretimi arttırmak adına senede en az bir kez olmak üzere düzenli olarak iş yeri Teknik Kontrol ve Ölçümleri yapılmalıdır. Güvenli bir çalışma alanının sağlanması ve bereketli bir üretim için  Teknik Kontrol ve Ölçümleri aksatmayınız.